Członkowie PTK [ceny brutto]
Pozostali uczestnicy [ceny brutto]
Wpłata do 30 kwietnia 2023 r. 350,00 550,00
Wpłata do 30 czerwca 2023 r. 380,00 580,00
Wpłata do 10 września 2023 r. 410,00 610,00
Wpłata po 10 września 2023 r.
oraz rejestracja na miejscu
550,00 750,00
Rejestracja jednodniowa 185,00 385,00
Osoba towarzysząca 200,00 200,00

 

Z opłaty zwolnieni są: wykładowcy, przewodniczący sesji, emeryci, renciści, Członkowie Honorowi PTK, studenci studiów dziennych medycznych, pielęgniarki, technicy medyczni, ratownicy medyczni, rehabilitanci i prowadzący rehabilitację w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego.

Osoba towarzysząca nie jest uprawniona do uczestnictwa w sesjach naukowych, edukacyjnych, ani satelitarnych. Udział osób towarzyszących nie będzie pokrywany z funduszy firm zrzeszonych w MedTech POLSKA.

Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty
Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w 2024 roku.