INFORMACJA PRASOWA
28.09.2023 

Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2023-2025

W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłoniono nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-Elekt został nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zastąpił on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Byłego Prezesa. O tytuł Prezesa-Elekta ubiegali się: prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. dr hab. n.med. Piotr Jankowski oraz prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak. Prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został wybrany prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii USK UO w Opolu oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

prof. Robert Gil, Prezes PTK 2023-2025

Nowy Prezes PTK prof. dr n. med. Robert J. Gil podkreśla, że jego kadencja będzie się skupiała na 3 kierunkach działania. Pierwszy kierunek dotyczy organizacji samego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z jednej strony wiąże się to ze stworzeniem Biura Eksperckiego PTK wzorem Advocacy and Regulatory Affairs Committees Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Takie „Biuro Eksperckie” powinno śledzić sytuację bieżącą na rynku zdrowia i reagować na dziejące się procesy. W efekcie ich pracy powinny na bieżąco powstawać odpowiednie opracowania, pozwalające walczyć o korzystne finansowanie procedur w naszej branży (m.in. refundacji dla nowych metod diagnostycznych, leków oraz terapii niefarmakologicznych).

Kolejna ważna sprawa dot. organizacji PTK to działalność oddziałów PTK. W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem automatycznej likwidacji tych struktur, ale uważam, że przetrwają tylko te, które będą spełniały wysokie standardy PTK. Drugi kierunek to zapewnienia środków finansowych nie tylko na bieżącą działalność PTK, i tutaj należy rozważyć powołanie stosownej Fundacji oraz spółki operacyjnej. Drugi kierunek działania ma dotyczyć zdobycia mocnej pozycji PTK w Europie. Zależy mi na tym, żeby stworzyć tzw. „zasoby kadrowe” polskich kardiologów, którzy chcą poświęcić swój czas i działać w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - podkreślił prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2023-2025. Nasza reprezentacja jest w nim za mała. Uważam, że jeśli będziemy konsekwentnie działać w tym kierunku, to możemy mieć „swojego człowieka” w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma wielu członków, liczymy się w Europie, mamy wielu wybitnych kardiologów. Wierzę, że dzięki swojemu doświadczeniu oraz umiejętnościom organizacyjnym jestem w stanie zrealizować oczekiwania środowiska i swoje własne – dodał Prezes PTK, prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil.

Trzeci kierunek działania to te nakierowane na bieżące potrzeby chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. I na pierwszym miejscu nowy Prezes PTK widzi konieczność stworzenia Narodowego Programu leczenia chorych ze wstrząsem kardiogennym oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil zapewnił też, że będzie usilnie starał się o zapewnienie lepszego dostępu do nowych technologii lekowych i sprzętowych. W tym celu prof. Robert J. Gil liczy na dobry dialog z administracją publiczną.

Nowy Prezes PTK uważa, iż nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie zauważalnych w Europie osiągnięć polskiej kardiologii ani pozwolić na obniżenie standardu naszej opieki dla chorego kardiologicznego i dlatego jako myśl przewodnią swojej kadencji proponuje hasło: „Polska Kardiologia – Europejskie Standardy”. PTK musi nieustannie rozwijać kardiologię w Polsce, poprzez usilne starania o wprowadzanie w naszym kraju innowacyjnych terapii lekowych i sprzętowych, co jest szalenie ważne w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa, kardiologicznych i współistniejących z nimi chorób cywilizacyjnych.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wybrano również Prezesa-Elekta PTK. Został nim prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii USK UO w Opolu i Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to edukacja i promocja zdrowia, wspieranie nauki oraz usprawnianie organizacji służby zdrowia w naszym kraju. Wszystkie te działania są tak samo ważne dla naszego środowiska i wszystkie wymagają wizji rozwoju, pomysłów, ciężkiej pracy i determinacji – podkreślił nowo wybrany Prezes-Elekt.

prof. Marek Gierlotka, Prezes Elekt PTK 2023-2025

Jako lekarze, kardiolodzy, jesteśmy przede wszystkim dla pacjentów, dlatego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powinno być przestrzenią do dyskusji z pacjentami i na rzecz pacjentów. Powinniśmy wychodzić z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które ułatwią korzystanie ze świadczeń i poprawią opiekę nad chorym. Musimy też jeszcze skuteczniej działać w zakresie pełnego wdrażana nowych technologii medycznych do systemu ochrony zdrowia. Nauka, edukacja i promocja zdrowia to również nasze priorytety - w tym konteście szczególnie ważne jest nasze zaangażowanie i wspólne działania z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym  – powiedział, prof. Marek Gierlotka, Prezes-Elekt PTK.

 

Skład nowego Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025:

Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil – Prezes PTK
Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Prezes-Elekt
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Były Prezes

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Prof. dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
dr hab. n. med. Mateusz Tajstra

Członkowie Zarządu wybrani w II trybie wyborczym:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kempa

Dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski będzie pełnił funkcję sekretarza Zarzadu Głównego PTK.

****

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych
w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa
w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska.

Informacja prasowa: pobierz

 

***************

INFORMACJA PRASOWA
21.09.2023 

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wspólnie dla serca – od poradni do kliniki”

W dniach 28-30 września 2023 r. w Poznaniu odbędzie się XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – najważniejsze wydarzenie naukowe i edukacyjne w dziedzinie kardiologii w naszym kraju. Hasło tegorocznej edycji to „Wspólnie dla serca”, a motto „Od poradni do kliniki” - i przede wszystkim o tym będą dyskutowali polscy i zagraniczni eksperci.

Jak co roku, Kongres PTK będzie wyjątkową okazją do wysłuchania wykładów wybitnych gości i wzięcia udziału w szeregu interesujących dyskusji. Podczas trzech dni zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. 

Z dumą możemy wskazać, że Kongres od lat jest wydarzeniem ważnym i cenionym nie tylko wśród kardiologów, ale także lekarzy specjalistów z innych obszarów terapeutycznych. Dowodem na to jest długoletnia tradycja, wysoka frekwencja uczestników oraz coraz większe zainteresowanie wystawców i mediów.

- Podczas tegorocznego Kongresu skupimy się na najnowszych możliwościach leczenia naszych pacjentów, na tym w jaki sposób powinniśmy rozpoznawać choroby układu sercowo-naczyniowego, jak je leczyć, zapewnić długotrwałą opiekę po leczeniu szpitalnym i następnie jak rehabilitować pacjentów dotkniętych chorobami serca i naczyń. Spotkanie to umożliwi również bezpośrednią wymianę poglądów i naszych doświadczeń – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK. 

Program naukowy Kongresu PTK 2023

Tegoroczny program naukowy Kongresu jest bardzo ciekawy i różnorodny. Pozwoli zdobyć wiedzę pomocną w codziennej praktyce klinicznej. Podczas wydarzenia eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak również zaproszeni goście będą prezentować i omawiać wyniki najnowszych badań klinicznych, nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz zostaną szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Spotykamy się, aby porozmawiać o tym, jak najlepiej zdiagnozować naszych chorych i jak zapobiegać chorobom układu krążenia, jak z zastosowaniem najnowszych leków oraz innowacyjnych metod zabiegowych leczyć naszych pacjentów z chorobami układu krążenia. Szczególną uwagę poświęcimy optymalizacji współpracy pomiędzy lekarzami i jednostkami na różnych poziomach referencyjnych (od lekarza rodzinnego do wysokospecjalistycznego centrum kardiologiczno-kardiochirurgicznego), a także na współpracy kardiologów z lekarzami innych specjalności w aspekcie leczenia chorób współistniejących u pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz diagnostyki i leczenia powikłań kardiologicznych występujących w trakcie leczenia innych chorób (np. powikłania chemioterapii nowotworów). Program Kongresu będzie tak samo bogaty, jak ubiegłorocznej edycji w Katowicach – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PTK.

- W tym roku po raz pierwszy zostaną zaprezentowane i szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2023 r. oraz uaktualnione wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

 Będzie to również szczególny Kongres, ponieważ kończy się kadencja obecnego zarządu, czyli będzie to okazja do podsumowania tego co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat. Przedstawimy, co udało się osiągnąć dla polskiej kardiologii i polskich pacjentów oraz to, co należy jeszcze przeprowadzić – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK.

Sesja systemowa Prezesa PTK 

W programie znajdzie się również sesja systemowa Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK pt. „Dwa lata polskiej kardiologii: sukcesy, niepowodzenia i wyzwania”, do której zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych oraz przedstawicieli pacjentów. 

- Dbamy o to, aby kardiologia była przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji. Zależy nam na wymianie doświadczeń ekspertów w zakresie podejmowania optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale również na ustaleniu priorytetów dla działań decydentów, pamiętając o tym, że choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce nie tylko w całej populacji, ale także wśród osób w wieku produkcyjnym (przed 65. rokiem życia) – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski. 

Nowy Zarząd PTK - kadencja 2023-2025

W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-elekt zostanie nowym Prezesem PTK. Zastąpi on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. 

O wybór na prezesa-elekta, którego kadencja przypadnie na lata 2025-2027, ubiegać się będą: prof. Marek Gierlotka, prof. Piotr Jankowski i prof. Jarosław Kaźmierczak.

Patroni honorowi i medialni

Tegoroczna edycja Kongresu PTK została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Patronami medialnymi tegorocznej edycji Kongresu PTK są: Kardiologia i Diabetologia, Co w Zdrowiu, Esculap, Fakty Medyczne, Konsylium24, Kurier Medyczny, Medexpress, Medicalpress, Medtube, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Rynek Zdrowia, Świat Medycyny i Farmacji, Terapia.

Zapraszamy do śledzenia strony Kongresu oraz social mediów PTK: kongres2023.ptkardio.pl/

***

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023 jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski. Od 1 października br. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na kadencję 2023-2025 będzie prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil.

Więcej informacji udzieli Państwu:

Anna Pająk, tel. 605 302 336
e-mail: rzecznik@ptkardio.pl 


Informacja prasowa: pobierz