Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu

Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu

  • Sesje plakatowe będą odbywały się w sali Sesji Plakatowych.
  • Plakaty należy przygotować w dwóch wersjach: standardowej papierowej oraz elektronicznej.
  • Wersje plakatowe są wywieszane na cały czas trwania Kongresu.
  • Moderacja plakatu odbywa się na specjalnie przygotowanych stanowiskach z ekranami, o wyznaczonej w programie godzinie – format elektroniczny plakatu.
  • Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi.
  • Dozwolonymi językami są polski i angielski (plakat/prezentacja).

Wersje standardowe

Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość 90 cm, wysokość 140 cm (orientacja pionowa). Plakaty będą przywieszane do tablic za pomocą taśm, które będą dostępne na miejscu, w oznaczonym numerem pracy miejscu. Po zakończeniu Kongresu należy zabrać swoje plakaty, w przeciwnym przypadku zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

Wersje elektroniczne (prezentacja)

Prezentacja plakatu odbywa się w formie elektronicznej na multimedialnych ekranach – w tym celu należy przygotować prezentację PowerPoint (maksymalnie 5 slajdów). Gotową prezentację należy przesłać na adres: hubert.joachimiak@grupamtp.pl do 24 września 2023 r. Plik z prezentacją powinien być opisany godziną i nazwą sesji oraz imieniem i nazwiskiem osoby prezentującej.

Rejestracja

Osoby prezentujące tylko przyjęte abstrakty lub przypadki kliniczne muszą dokonać rejestracji i uiścić opłatę zjazdową.