Finał Konkursu na najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w ramach Digital Cardio Area
28.09.2023

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się prezentacje konkursowe „Telekardiologia w Polsce – szanse i wyzwania” w ramach Digital Cardio Area. Konkurs organizowany był na najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym, prezentowane podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023.

Na scenie zaprezentowano następujące wdrożenia:

  • Modele Telemedyczne „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, Adam Wajhajmer (Rzeszów)
  • „TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do UDSK w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Kinga Gościńska-Bis (Białystok)
  • Domowe monitorowanie hemodynamiczne w niewydolności serca – projekt AMULET, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Agata Galas (Warszawa)
  • LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją, Kliniczny Oddział Kardiologii, Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Konrad Pieszko (Nowa Sól)
  • afterAMI – aplikacja mobilna dla pacjentów po zawale serca, Heart Team, Maria Boszko (Warszawa)

Podczas Uroczystej Inauguracji Kongresu PTK odbył się finał Konkursu oraz wręczenie nagrody głównej i specjalnej za najciekawsze rozwiązanie telemedyczne przyznanej przez Komisję ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego PTK.

Nagrodę główną za najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym podczas XXVII Kongresu PTK otrzymało wdrożenie LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją. 


Nagrodę specjalną Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji ZG PTK otrzymało rozwiązanie „TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do UDSK w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu.

Oceny projektów konkursowych dokonała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Pawła Krzesińskiego – Przewodniczącego Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji.

– W pierwszej sesji zaprezentowano 5 zgłoszeń konkursowych dotyczących przygotowanych do wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Spośród różnorodnych koncepcji, obejmujących innowacje systemowe, diagnostyczne i analityczne komisja konkursowa nagrodziła dwie: model wspierający decyzje o wykonaniu badania przezprzełykowego przed ablacją lub kardiowersją wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz wdrożenie telemonitoringu elektrokardiograficznego u dzieci z podwyższonym ryzykiem arytmii. W drugiej części odbyła się debata ekspercka, w której wskazano kluczowe elementy niezbędne dla skutecznego wdrażania telekardiologii w Polsce – podsumował prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komisji Konkursowej, Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji PTK.

Gratulujemy zwycięzcom!


Zobacz prezentacje Konkursowe