Uroczysta Inauguracja XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
28.09.2023

W czwartek o godz. 17:30 w Sali Ziemi A PCC odbyła się Uroczysta Inauguracja Kongresu PTK. Gości powitał Komitet Organizacyjny reprezentowany przez prof. dra hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, prof. dra hab. n. med. Romualda Ochotnego, prof. dra hab. n. med. Macieja Lesiaka.

– Inauguracja Kongresu to nie tylko jego otwarcie, to także okazja, żebyśmy podziękowali tym wszystkim, którzy tworzą polską kardiologię, którzy działają na jej rzecz i powodują, że przesuwamy się przodu. To są nagrody dla tych, którzy wspierają nasze działania edukacyjne, którzy udzielają grantów naszym członkom. To również szansa pochwalenia tych, których osiągnięcia naukowe są zauważalne nie tylko w kraju, ale i za granicą. Myślę, że formuła tej inauguracji jest bardzo ważna, w zasadzie nie zmieniamy jej od lat. Co było również bardzo istotne i co dla mnie jest bardzo ważne, to że szczególnie nagradzamy młodych naukowców, członków „Klubu 30”, tych, których dorobek naukowy pozwolił na wejście do tego elitarnego gremium – powiedział prof. Przemysław Mitkowski, Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Profesor Przemysław Mitkowski przywitał zgromadzonych gości, wśród nich byli: Jędrzej Solarski – Wiceprezydent Miasta Poznania; Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński – Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Krystyna Mackiewicz – Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu; dr Grzegorz Kubielas – naczelnik Wydziału Lecznictwa Szpitalnego Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia; Pani Małgorzata Machulska, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu; prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii; Agnieszka Wołczenko – Prezes Stowarzyszenia EcoSerce.

– W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego chciałbym Państwa serdecznie przywitać na XXVII Międzynarodowym Kongresie PTK w Poznaniu. Staraliśmy się bardzo, aby program naukowy tegorocznej konferencji był niezwykle interesujący, żeby nie było w nim słabych punktów, a każda sesja stała na równie wysokim poziomie. Sesji jest 148 i myślę, że pokrywają pełne spektrum zainteresowań kardiologicznych i każdy znajdzie w tym programie coś dla siebie. Szczególnie polecam sesje wspólne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizowane z innymi towarzystwami naukowymi. Nasza współpraca interdyscyplinarna to podstawa dla dalszej poprawy diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i świetnie wpisuje się w hasło i motto tegorocznego Kongresu „Wspólnie dla serca. Od poradni do kliniki”. Jesteśmy dumni z obecności na Kongresie PTK profesora Franza Weidingera z Wiednia – Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz profesora Roberta Byrne z Irlandii – przewodniczącego grupy roboczej, która opracowała najnowsze wytyczne ESC na temat ostrych zespołów wieńcowych, z którym mieliśmy świetną wspólną sesję PTK i ESC poświęconą właśnie tym zagadnieniom. Polska odgrywa wiodącą rolę, jeśli chodzi o rozwój leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych w Europie i myślę, że obecność tak wspaniałych gości jeszcze raz to podkreśliła – podziękował Komitetowi Naukowemu Kongresów za przygotowanie niezwykle bogatego programu prof. Jacek Legutko.

Doniosłą częścią Inauguracji było podsumowanie kadencji przez ustępującego Prezesa PTK prof. Przemysława Mitkowskiego, poinformowanie o wyniku wyborów na kadencję 2023-2025 oraz przekazanie pałeczki kolejnemu Prezesowi prof. Robertowi Gilowi, który przedstawił swój program.

Następnie zaprosili na scenę prof. Adama Witkowskiego i razem poprowadzili ceremonię nadania Członkostwa Honorowego PTK. W tym roku tytuł ten otrzymał profesor Piotr Hoffman, a laudację wygłosiła prof. Katarzyna Mizia-Stec. Medale PTK otrzymali byli Redaktorzy Naczelni „Kardiologii Polskiej” za wybitny wkład w rozwój czasopisma: Włodzimierz Januszewicz (1968-80), Piotr Kułakowski (2005-2011) oraz Krzysztof J. Filipiak (2012-2017).

Tradycyjnie część ceremonii przeznaczono na wyróżnienia i nagrody. W tym roku po raz dwudziesty trzeci wręczono Nagrodę Prezesów PTK – z rąk prof. Janiny Stępińskiej, Przewodniczącej Kapituły, otrzymał ją dr hab. Piotr Radosław Futyma za cykl prac: „Zastosowanie ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną wraz z wdrożeniem dedykowanego przyrządu”. Nagrodę PTK im. Profesora Stefana Rywika za rok 2023 z rąk prof. Mitkowskiego, prof. Gila i prof. Witkowskiego odebrał prof. Tomasz Kostka za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia i aktywności fizycznej szczególnie osób w starszym wieku. Następnie prof. Przemysław Leszek poprowadził ceremonię rozdania Nagród Naukowych PTK za rok 2022, które otrzymali: Nagrodę Naukową zespół autorów: Mariusz Gąsior, Jacek T. Niedziela, Piotr Rozentryt, Bożena Szyguła-Jurkiewicz za cykl prac „Badania dotyczące wybranych aspektów patofizjologii oraz czynników warunkujących rokowanie u chorych z niewydolnością serca”; Nagrodę za Publikację Naukową w roku 2022 zespół autorów: Jan Biegus, Adriaan A. Voors, Sean P. Collins, Mikhail N. Kosiborod, John R. Teerlink, Christiane E. Angermann, Jasper Tromp, Joao Pedro Ferreira, Michael E. Nassif, Mitchell A. Psotka, Martina Brueckmann, Afshin Salsali, Jonathan P. Blatchford, Piotr Ponikowski za opublikowaną w piśmie „European Heart Journal” pracę: „Impact of empagliflozin on decongestion in acute heart failure: the EMPULSE trial”; zespół autorów: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Lina Benson, Ovidiu Chioncel, Maria G. Crespo-Leiro, Andrew J. S. Coats, Stefan D. Anker, Gerasimos Filippatos, Frank Ruschitzka, Camilla Hage, Jarosław Drożdż, Petar Seferovic , Giuseppe M. C. Rosano, Massimo Piepoli, Alexandre Mebazaa, Theresa McDonagh, Mitja Lainscak, Gianluigi Savarese, Roberto Ferrari, Aldo P. Maggioni, Lars H. Lund za opublikowaną w piśmie „European Journal of Heart Failure” pracę: „A comprehensive characterization of acute heart failure with preserved versus mildly reduced versus reduced ejection fraction – insights from the ESC-HFA EORP Heart Failure Long-Term Registry”; oraz zespół autorów: Patrycja Mołek, Michał Ząbczyk, Krzysztof Malinowski, Joanna Natorska, Anetta Undas za opublikowaną w piśmie „Thrombosis Research” pracę: „Markers of NET formation and stroke risk in patients with atrial fibrillation: association with a prothrombotic state”.

Później na scenę wszedł prof. Jacek Legutko, który wręczył nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK za najlepsze prace wygłoszone na XXVII Międzynarodowym Kongresie PTK w 2023 r. z zakresu:

  • badań klinicznych zespołowi autorów: Sylwia Sławek-Szmyt, Jakub Stępniewski, Marcin Kurzyna, Wiktor Kuliczkowski, Grzegorz Kopeć, Stanisław Jankiewicz, Szymon Darocha, Ewa Mroczek, Arkadiusz Pietrasik, Marek Grygier, Maciej Lesiak, Aleksander Araszkiewicz za pracę: „Przezcewnikowa trombektomia mechaniczna w leczeniu zatorowości płucnej – wyniki wieloośrodkowego rejestru Polskiej Inicjatywy PERT”;
  • badań podstawowych zespołowi autorów: Konrad Stępień, Michał Ząbczyk, Magdalena Kopytek, Joanna Natorska, Jarosław Zalewski, Anetta Undas za pracę: „Obniżona wyjściowa przepuszczalność skrzepu fibrynowego oraz podwyższony poziom E-selektyny po 3 miesiącach jako nowe markery rezydualnej niedrożności tętnic płucnych u pacjentów z ostrą zatorowością płucną”;
  • prac plakatowych zespołowi autorów: Michał Święczkowski, Anna Kurasz, Emil Dąbrowski, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki, Łukasz Kuźma za pracę: „Krótkoterminowy i średnioterminowy wpływ polskiego smogu na śmiertelność sercowo-naczyniową – analiza 709 gmin i ponad 80 milionów osobolat obserwacji (EP-Particles study)”;
  • badań studenckich zespołowi autorów: Maria Stec, Jakub Roman, Daniel Gondko, Agata Suleja, Wiktoria Kuczmik, Dominika Dziadosz, Katarzyna Mizia-Stec za pracę: „Czy możemy użyć HCM-AF Risk Score do predykcji 2- i 5-letniego przebiegu klinicznego i występowania AF u polskich pacjentów z kardiomiopatią przerostową?”.

Podczas uroczystości zostały wręczone także nagrody za najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej wspomagającego opiekę nad pacjentem kardiologicznym, zaprezentowane podczas XXVII Kongresu PTK. Z rąk prof. Pawła Krzesińskiego Nagrodę Główną odebrali przedstawiciele Klinicznego Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli za „LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją”, a Nagrodę Specjalną Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji PTK odebrali przedstawiciele Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku za prezentację „TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu.

W dalszej części prof. Mitkowski, prof. Gil, prof. Witkowski oraz prof. W. Wojakowski wręczyli kolejne nagrody: Grant Naukowy firmy Servier Polska – Tomaszowi Jadczykowi, Grant Naukowy firmy Boehringer Ingelheim – Marcie Załęskiej-Kocięckiej, Grant Naukowy firmy Berlin-Chemie/Menarini – Pawłowi Gąsiorowi, Grant dla Młodego Naukowca 2023 – Maciejowi Mazurkowi, „Specialized Research Fellowship – 2023” „Klubu 30” PTK – Sylwii Sławek-Szmyt oraz Nagrodę Naukową im. Profesora Leszka Ceremużyńskiego za rok 2022 – Konradowi Pieszko.

Do sekcji młodych polskich kardiologów dołączyli: Kamil Bujak, Piotr Hamala, Madeleine Johansson, Mariusz Kowalewski, Paweł Kozieł, Cezary Maciejewski, Patrycja Mołek-Dziadosz, Izabela Nabiałek-Trojanowska, Joanna Popiołek-Kalisz, Magda Roleder-Dylewska, Wojciech Skorupski, Ewa Świerżyńska, Julia Umińska oraz Szymon Urban.

W ostatniej części ceremonii przyznano tytuły – Partner Strategiczny Polskiej Kardiologii 2023: Berlin-Chemie/Menarini, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Servier; Partner Polskiej Kardiologii 2023: Abbott, Adamed, AstraZeneca, KRKA, Polpharma; Przyjaciel Polskiej Kardiologii 2023: Bausch Health; Wyróżnienie Zarządu Głównego PTK 2023: Novartis; oraz Nagrodę Jubileuszową z okazji XX-lecia ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” dla firmy Servier.

Po uroczystej inauguracji rozpoczęła się Sesja specjalna Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK – „Dwa lata polskiej kardiologii: sukcesy, niepowodzenia i wyzwania”.